Φωτογραφίες Μαθητών

στο Θερινό Σχολείο στη Καλαμάτα Μεσσηνίας

το έτος 2006

 

 • dsc01772
 • dsc01774
 • dsc01775
 • dsc01778
 • dsc01779
 • dsc01780
 • dsc01782
 • dsc01783
 • dsc01784
 • dsc01787
 • dsc01788
 • dsc01789
 • dsc01851
 • dsc01852
 • dsc01853
 • dsc01858
 • dsc01874
 • dsc01896
 • dsc01954
 • dsc01960
 • dsc01973
 • dsc01975
 • dsc02035
 • dsc02055
 • dsc02059
 • dsc02067
 • dsc02072
 • dsc02074
 • dsc02076
 • dsc02077
 • dsc02078
 • dsc02079
 • dsc02080
 • dsc02081
 • dsc02092
 • dsc02094
 • dsc02183
 • dsc02185
 • dsc02204
 • dsc02205